Terrakottaretkellä Tukholmassa 11.1.2011

Iloinen menomatka

Terrakottanäyttely

Paluu arkeen