Säännöt

Radio- ja televisiotoimittajien liitto  ry                                                                

VANHAT KETUT – GAMLA RÄVAR    
RTTL:n Senioriosasto

SÄÄNNÖT
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

1.

Vanhat Ketut – Gamla Rävar (jatkossa Vanhat Ketut) on Radio- ja televisiotoimittajien liiton senioriosasto, jonka tarkoituksena on toimia RTTL:n eläkkeellä olevien jäsenten yhdyssiteenä, järjestää keskustelu-, esitelmä- ja viihdetilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, matkoja ym. toimintaa.

Toimintansa rahoittamiseksi Vanhat Ketut on oikeutettu järjestämään maksullisia tilaisuuksia

mm. myyjäisiä, arpajaisia ja keräyksiä. Samoin voidaan anoa apurahoja kulttuuri- ja muuhun yleis- hyödylliseen toimintaan.

Jäsenmaksua ei peritä, mutta yleinen kokous on oikeutettu tarvittaessa päättämään kannatusmaksusta.

2.

Vanhojen Kettujen toimintaan voivat osallistua eläkkeellä olevat RTTL:n jäsenet ja toimikunnan hyväksymät, vastaavassa asemassa alalla toimineet.

Vanhat Ketut voi pitää yhteyttä ja järjestää yhteistilaisuuksia muun muassa RTTL:n koko jäsenkunnan sekä Suomen Journalistiliiton jäsenyhdistysten senioritoiminnan ja muitten vastaavien alalla toimivien järjestöjen kanssa.

3.

Vanhojen Kettujen hallintoa ja toimintaa johtaa toimikunta, joka valitaan vuosikokouksessa.

Osaston jäsenet valitsevat kahdeksi vuodeksi puheenjohtajan ja kymmenen jäsentä.

Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeriksi, rahastonhoitajaksi sekä muuhun erityistehtävään voidaan valita henkilö toimikunnan ulkopuolelta.

Toimikunnan jäsenten kaudet lomittuvat siten, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen.

Toimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä.

Jos äänestettäessä päädytään tasatulokseen, puheenjohtajan kanta ratkaisee.

4.

Vanhojen Kettujen vuosikokous on pidettävä vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

Kokouksesta ilmoitetaan vähintään kahta (2) viikkoa aikaisemmin sähköpostitse.

Vuosikokous

  • hyväksyy edellisen vuoden toimintakertomuksen
  • hyväksyy toimintasuunnitelman seuraavaa kautta varten
  • hyväksyy seuraavan kauden taloussuunnitelman
  • valitsee toimintaa johtamaan puheenjohtajan ja toimikunnan.

5.

Vanhojen Kettujen tulee antaa Radio- ja televisiotoimittajien liiton hallitukselle viimeistään

kahden viikon kuluttua osaston vuosikokouksesta

  • toimintakertomus
  • seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
  • valitun toimikunnan kokoonpano

6.

Vanhojen Kettujen säännöt vahvistaa Radio- ja televisiotoimittajien liiton hallitus.