Historia

VANHAT KETUT – GAMLA RÄVAR

RTTL:n senioriosasto


Katsaus menneeseen

Kävi kutsu keväällä 1998. ”Paikalleen jähmettymistä vastustavat”, liittykäämme yhteen! RTTL:n eläkeläisten herättäjä oli Sirkka Närhinen. Hän sai tuekseen kutsun allekirjoittajiksi Pentti Fagerholmin ja Eero Toukkarin. Kutsuun vastattiin. Asiasta kiinnostuneet 15 tulevaa kettulaista nimesivät 6.4.1998 Pentti Fagerholmin vetämän valmistelevan toimikunnan. Säännöt piti tehdä ja nimikin keksiä. Perustava kokous pidettiin 18.5.1998, läsnä oli 35 senioria. Osaston nimeksi päätettiin Vanhat Ketut, ”koska se vihjaa valppauteen, viisauteen ja oveluuteen”, jota sitäkin on työssä tarvittu, ”eikä kettu likaa omaa pesäänsä”. Vastuu käytännöstä annettiin vuosittain valittavalle toimikunnalle.

Luonnollisesti viestintäpolitiikka on ollut keskeisellä sijalla: mediakriittiset ja ohjelmapoliittiset keskustelut sekä yhtiöiden henkilöstöpolitiikka. Toiveissa on tietenkin ollut vaikuttaa päätöksentekijöihin kannanotoilla ja asioiden esiin nostolla. Jäsenlounailla alan kysymykset olivat myös esillä, vieraaksi saatiin asiantuntijoita ja tärkeitä vaikuttajia. Myöhemmin jäsenlounaat muuttuivat  ”kantapöydäksi”.

Kaikkien näiden vuosien toimikunnat ovat hyvin oivaltaneet, mikä kettulaisia eniten  kiinnostaa. Ainakin puolet toiminnasta on ollut yhteisiä vierailuja teattereissa, konserteissa, taidenäyttelyissä, museoissa eikä kulttuurimatkailuakaan ole unohdettu.  Ikääntymiseen ja eläketurvaan liittyvät teemat ovat myös kiinnostaneet kuten myös luontoasiat. Ulkomaanmatkailu on lisääntynyt ja lisännyt suosiotaan huomattavasti. Onpa se tuonut mukanaan kehitysaputoimintaakin, kun Kettujen Etelä-Afrikan matkalaiset ryhtyivät Tsunyanen alkeiskoulun kummeiksi. Koulu sijaitsee Rustenburgin maakunnan Lakgalongin kylässä.

Jos kaikki olisi mennyt niin kuin oli suunniteltu, saisimme lukea muistelmateosta legendaarisista tekijöistä. Varsinkin Paavo Helistö ja Seppo Väisänen panostivat siihen. Mutta ei mennyt, mm. rahoitus on ollut ongelmana. Myös Sirkka Närhisen pitkään kehittelemä kaskukirja sortui Yleisradion näkemyksiin tekijänoikeuksista. Muutenkin ohjelmatyön perinteeseen on satsattu paljon, etenkin Vesa Saarinen ja Antero Takala ovat olleet siinä aktiivisia. Valitettavasti työnantajayhtiöiden ohjelma- ja henkilöstöpolitiikkaa on kehitetty suuntaan, jossa perinnettä ei kunnioiteta. Ketut kuitenkin kannustavat ansioituneimmiksi katsomiaan ohjelmatekijöitä tunnustusnauhalla vuosittain, ensimmäinen vuonna 2000. Kunniataulun suunnitteli Risto Linnus.

Erityisen maininnan ansaitsee Vanhojen Kettujen logo. Sen ideoi pääosin Inkeri Linnus ja tyylitteli valmiiksi graafikko Esa Hytönen. ”Työura takana – tulevaisuus edessä”,  sen sanottiin symbolisoivan. Logo otettiin käyttöön vuonna 2000. Toimikunnat ovat olleet aktiivisia ja luovia, tarjolla on ollut monipuolista toimintaa. Kettujen vetäjinä ovat olleet: Seppo Väisänen (-98-99), Risto Linnus (-00), Sirkka Närhinen (-01 -02), Risto Linnus (-03), Kirsti Kurkela (-04 -05) ja Leena Tamlander (-06-23). 

Eero Toukkari

*Helmikuussa 2024 Vanhojen Kettujen puheenjohtajaksi valittiin  Tarja Hakulinen. Puheenjohtajakausi on kaksivuotinen.