WSOY:N WERNER & JARL - KIRJAKAUPPA 27.4.202

Ketuille tarjoutui tilaisuus tutustua Werner & Jarl -kirjakauppaan. Esittelijänä toimi myymälävastaava Harri Mäki.

Kuvat Erkki Pohjanheimo