KUUL0 JA KUULON APUVÄLINEET

6.9.2022 Vanhojen Kettujen terveysprojekti tarjosi tietoa kuulemisesta.

 

Kiltakellarissa oli 39 innostunutta kuuntelijaa, kun Kuulonhuoltoliiton asiantuntija Johanna Juola kertoi kuulosta kaiken mahdollisen ja esitteli kuulolaitteita.

 

Suomessa on noin 800 000 kuulovammaista ja kuulon heikkeneminen liittyy ikääntymiseen. Hitaasti kehittyvä ja etenevä kuulon huonontuminen ei aiheuta kipua, joten sitä ei heti huomaa. Korkeita ääniä kuten sirkkojen siritystä ei enää kuule. Kuulon heikkeneminen vaikuttaa myös sosiaaliseen elämään – eristäydytään ja eristetään. Kuulon huononemista ei voi estää, mutta terveelliset elintavat ja -valinnat vaikuttavat kuuloon.

 

Mihin sitten pitäisi ottaa yhteyttä, jos kuulo heikkenee? Johanna Juola ehdottaa ensisijaisesti yhteydenottoa julkisen palvelun kautta ensin terveyskeskukseen. Siellä lääkäri tutkii korvat ja antaa tarvittaessa lähetteen erikoissairaanhoitoon. Kuulokeskuksessa tai -asemalla tehdään kuulotutkimus, erikoislääkärintutkimus, kuulokojesovitus, kerrotaan muista apuvälineistä ja ohjataan tarvittaessa kuntoutukseen. Kuulontutkimukseen ja kuulokojesovitukseen pääsee maksusitoumuksella.

Toinen tyyriimpi yksityinen palveluvaihtoehto on mennä tutkimuksiin, kuulokojesovitukseen ja kuulokojekauppaan  omalla kustannuksella.

 

Johanna Juolan mukaan nykyisin kuulokojeet sovitetaan mielellään heti molempiin korviin. Kojeet ovat ilmaisia (julkisen palvelun kautta) ja niitä kannattaa säätää, huoltaa ja vaihtaa riittävän usein.

 

Kuuloasiat kirvoittivat kettuja kyselemään asioistaan ja monet jakoivat omia kokemuksiaan laajalle kuulijakunnalle.

 

Teksti ja kuvat: Tarja Hakulinen   

Luentomateriaali: Johanna Juola/Kuulonhuoltoliitto